• perm_phone_msg+46-31 15 14 16

Kostnadskalkylatorn

Kalkylatorn räknar ut en ungefärlig kostnad efter inknappade åtgärder.

  • Åtgärdslistan följer försäkringskassans referenspriser 2019!
  • Inga hänsyn har tagits till materialval
  • Samma typ av behandling kan vara av olika svårighetsgrader
  • Åtgärdslistan är komprimerad för att göra det lättförståligt
  • Fri prissättning råder - olika kliniker kan ha olika priser

OBS! Detta är bara ett ungefärligt kostnadsförslag.

För ett mer precist kostnadsförslag bör du vända dig till din tandläkare.

  1. Knappa in ålder
  2. Knappa in om du vill använda din tandvårdscheck eller ej
  3. Knappa in de behandlingar du tror du behöver

Din ålder
Vill du använda din tandvårdscheck?Undersökning/Röntgen/Tandrengöring

Tanduttagning/Operationer

Rotfyllning/Fyllningar

Krona/Bro/Protes

Implantat/Tandreglering

Bruttokostnad:0 kr

Din kostnad:0 kr